⁣کمک هزینه تحصیلی دانشگاه یورک ویل برای مقطع لیسانس.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های مهاجرتی > ⁣کمک هزینه تحصیلی دانشگاه یورک ویل برای مقطع لیسانس.

بازدیدها: 130

دانشگاه یورک ویل با دو شعبه د رتورنتو و ونکور مبادرت به اهدای مبلغ ۱۰ هزار دلار اسکالر شیپ برای متقاضیان رشته Business of administration با گرایش های بازاریابی- حسابداری- مدیریت پروژه و…. برای متقاضیان ترم آپریل- جولای و اکتبر ۲۰۱۸ بصورت ویژه نموده است متقاضیان استفاده از این فرصت با دفتر تهران برای اقدام تماس بگیرند
شرایط:
۱- داشتن معدل دیپلم ۱۴
۲- داشتن آیلتس ۶٫۵( هیچ یک از قابلیت ها نباید کمتر از ۶ باشد)
تمکن مالی مناسب برای اخذ ویزا مهم است
– VancouverYorkville University –
Vancouver Vancouver, British Columbia
DLI#: O129034707957

– Toronto Yorkville University
– Toronto Toronto, Ontario
DLI#: O19396019511

دانشگاه یورک ویل متعهد به ارائه رشد شخصی و حرفه ای از طریق آموزش عالی انعطاف پذیر برای بهبود دانش آموزان، خانواده ها و جوامع در بریتیش کلمبیا و تورنتو می باشد. دانشگاه یورک ویل برنامه های کارشناسی را تحت رضایت کتبی وزیر آموزش پیشرفته پس از انجام فرایند ارزیابی کیفیت ارائه می دهد و بر اساس معیارهای تعیین شده توسط وزیر مطابقت دارد. اصطلاح “دانشگاه” تحت رضایت کتبی وزیر آموزش پیشرفته پس از انجام یک فرایند ارزیابی کیفیت مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس معیارهای تعیین شده توسط وزیر تعیین شده است.
⁣چرا دانشگاه یورک ویا را انتخاب کنیم ؟

برنامه های تحصیلی در دانشگاه یورک ویل از لحاظ تحصیلی دقیق و در عمل حرفه ای بسیار مورد توجه هستند. آنها آموزش ها و مدارک تحصیلی را ارائه می دهند که به فارغ التحصیلان اجازه می دهد حرفه ای را جلب کنند و به بهبود جامعه کمک کنند.

مأموریت دانشگاه یورک ویل، ساختن یک دانشگاه ملی است که برنامه های تحصیلی حرفه ای را ارائه می دهد که منجر به ایجاد مشاغل حرفه ای می شود که شخصا پاداش و کمک به بهبود جامعه است:

قابل دسترسی بودن – دانشگاه یورک ویل برنامه های تحصیلی را برای افرادی که به دلایل دور بودن جغرافیایی، شرایط بهداشتی و معلولیت و تعهدات خانوادگی، کار یا اجتماع، در غیر این صورت قادر به انجام تحصیلات تکمیلی نیستند، فراهم می کند.
دقیق – دانشگاه یورک ویل محتوای آموزشی را با به چالش کشیدن اعضای هیات علمی که حرفه ای در زمینه دانش خود هستند، دارای مدارک مناسب موجود در زمینه های خود و متعهد به تعالی در تدریس می باشدبصورت دقیق دنبال می کند.
انعطاف پذیر – دانشگاه یورویل برنامه های آموزشی فراهم می کند که دانش آموزان می توانند مطالعات پیشرفت حرفه ای را با زندگی شخصی و حرفه ای خود ادغام کنند.

 

 

پاسخ بدهید