⁠ ⁣بهترین کشورهای جهان برای کار کردن اتباع خارجی.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های مهاجرتی > ⁠ ⁣بهترین کشورهای جهان برای کار کردن اتباع خارجی.

⁠⁣بهترین کشورهای جهان برای کار کردن اتباع خارجی :

۱_ سوئیس??، متوسط حقوق تبعه خارجی: ۱۸۸ هزار و ۲۷۵ دلار

۲_ آلمان??، متوسط حقوق تبعه خارجی: ۹۷ هزار و ۶۹۳ دلار

۳_ سوئد??، متوسط حقوق تبعه خارجی: ۸۴ هزار و ۸۰۲ دلار

۴_ امارات متحده عربی??، متوسط حقوق تبعه خارجی: ۱۱۲ هزار و ۸۲۰ دلار
۵_ نروژ??، متوسط حقوق تبعه خارجی: ۹۷ هزار و ۴۸۶ دلار

۶_ سنگاپور??، متوسط حقوق تبعه خارجی: ۱۳۸ هزار و ۶۴۱ دلار

۷_ اتریش??، متوسط حقوق تبعه خارجی: ۸۵ هزار و ۲۸۸ دلار

۸_ هنگ‌کنگ??، متوسط حقوق تبعه خارجی: ۱۶۹ هزار و ۷۵۶ دلار

۹_ انگلیس، متوسط حقوق تبعه خارجی: ۸۳ هزار و ۲۲۷ دلار

۱۰_ بحرین??، متوسط حقوق تبعه خارجی: ۹۸ هزار و ۶۲۲ دلار

پاسخ بدهید