گشت و گذاری در آخرین اخبار مهاجرتی دنیا

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های مهاجرتی > گشت و گذاری در آخرین اخبار مهاجرتی دنیا

شروع به کارمجدد سفارت آمریکا درابوظبی به صورت محدود برای مصاحبه افرادی که در یکی از گروه های مهاجرتی زیر قرار داشته و وقت مصاحبه آن ها به دلیل همه‌گیری کرونا لغو شده بود: – گروه همسر شهروندان آمریکا – گروه فرزندان مجرد زیر ۲۱ سال شهروندان آمریکا. افرادی که ازایران برای مصاحبه اقدام میکنند باید حداقل ۱۴ روزپیش ازورودبه سفارت خارج از ایران باشند و در صورتی که نتوانند این موضوع را ثابت کنند از ورود آن ها به سفارت جلوگیری خواهد شد. افرادی که در گروه های فوق نیستند نمیتوانند از این امکان استفاده کنند و باید منتظر اعلام وضعیت سفارت باشند.

با خارج شدن انگلستان از اتحادیه اروپا ، کشوراسترالیا و انگلستان طی سه سال آینده به توافقی دست پیدا خواهندکردکه اتباع متخصص وافراد جوان این دو کشوربتوانند: طبق قانون Trans-Pacific Partnership trade agreementآزادانه دریکی ازاین دو کشور کار یا زندگی کنند.

به غیر از استرالیا ،کشور های ژاپن وایالات متحده آمریکا نیز در لیست کشور انگلستان برای این توافق هستند. ازماه جولای افرادمقیم یاشهروندانی که به استرالیا برمیگردند بایدهزینه۱۴ روزقرنطینه خود را پرداخت کنند.تا به اکنون این هزینه توسط دولت پرداخت می گردید ولی از ماه آینده هر شخصی هزینه خود را باید جداگانه پرداخت کند.

پاسخ بدهید