نحوه درخواست مجوز تغییرکاربری در مناطق دارای طرح تفضیلی.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > دانستنی‌های حقوقی > نحوه درخواست مجوز تغییرکاربری در مناطق دارای طرح تفضیلی.

نحوه درخواست مجوز تغییرکاربری در مناطق دارای طرح تفضیلی

در صورتی که مالک در مناطقی که دارای طرح تفصیلی مصوب است درخواست تغییر کاربری داشته باشد، مدارک و مستندات مربوطه به کمیسیون ماده پنج ارسال می گردد تا کمیسیون مربوطه در این رابطه تصمیم گیری نموده و نتیجه به منطقه منعکس گردد.
لیست مدارک مورد نیاز جهت ارسال به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج :
? اخذ نظریه و ارائه موافقت اصولی، در صورت تغییر کاربری از مسکونی به بهداشتی، ورزشی، فرهنگی و هتل از متولیان امر شامل: وزارت بهداشت، اداره کل تربیت بدنی، وزارت ارشاد و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
? نظریه مهندسین مشاور منتخب (مشاور زیستا)
? ارائه آلبوم نقشه های معماری (در اندازه A3) به همراه جدول سطح و سطوح کاربری های هر طبقه که به تایید متولیان طرح رسیده و توسط منطقه مربوط کنترل کلی شده است.
? پرونده شهرسازی ملک مورد نظر
? الصادق تصویر توافق نامه های مربوطه در صورتی که قبلاً با مالکین توافق به عمل آمده باشد.
? نظریه مهندسین مشاور زیستا و اعلام ضرایب K و T در مناطق ۴ الی ۲۰) چنانچه تقاضای بلند مرتبه سازی بیش از ۱۰ طبقه روی زمین و یا ۳۵۰% تراکم وجود داشته باشد.
? گزارش کامل مهندسین مشاور تهیه کننده طرح به همراه نقشه های طرح تفصیلی، نقشه های وضع موجود و نقشه های پیشنهادی جهت بررسی پروژه های در اراضی با مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع
?گزارش و نظریه اداره کل برنامه ریزی و طرح های شهرسازی به منظور بررسی پروژه هایی با مشخصات مشروحه فوق و تعیین کاربری اراضی فاقد کاربری (محدوده های بالای ۳۰۰۰ مترمربع)
? نظریه سازمان حمل و نقل و ترافیک جهت تثبیت واحدهای تجاری (تبصره و بند ۱ صورت جلسه ۳۳۶ کمیسیون ماده پنج) و پروژه هایی که نیاز به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری ـ اداری را دارند به انضمام نظریه ارگانهای ذیربط جهت پروژه هایی که نیاز به تغییر کاربری از مسکونی به مختلط (تجاری ـ اداری ـ مسکونی ـ فرهنگی تفریحی ـ ورزشی و … ) را دارا می باشند.
توجه : درخصوص هتل آپارتمان طبق مصوبه بند ۸ صورت جلسه ۳۳۲ کمیسیون ماده پنج اقدام می گردد.
? رای کمیسیون ماده ۱۲ جهت کلیه پروژه هایی که واحد مساحت بیش از هزار متر مربع و یا املاک با مساحت بیش از ۳۰۰۰ مترمربع باشد.
? رای کمیسیون ماده ۷ با نظریه سازمان پارکها جهت پروژه هایی که ملک آنها بیش از ۵۰۰ متر مربع و مشجر باشد

پاسخ بدهید