نحوه درخواست مجوز تغییرکاربری در مناطق دارای طرح تفضیلی.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > دانستنی‌های حقوقی > نحوه درخواست مجوز تغییرکاربری در مناطق دارای طرح تفضیلی.

بازدیدها: 1099

نحوه درخواست مجوز تغییرکاربری در مناطق دارای طرح تفضیلی

در صورتی که مالک در مناطقی که دارای طرح تفصیلی مصوب است درخواست تغییر کاربری داشته باشد، مدارک و مستندات مربوطه به کمیسیون ماده پنج ارسال می گردد تا کمیسیون مربوطه در این رابطه تصمیم گیری نموده و نتیجه به منطقه منعکس گردد.
لیست مدارک مورد نیاز جهت ارسال به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج :
? اخذ نظریه و ارائه موافقت اصولی، در صورت تغییر کاربری از مسکونی به بهداشتی، ورزشی، فرهنگی و هتل از متولیان امر شامل: وزارت بهداشت، اداره کل تربیت بدنی، وزارت ارشاد و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
? نظریه مهندسین مشاور منتخب (مشاور زیستا)
? ارائه آلبوم نقشه های معماری (در اندازه A3) به همراه جدول سطح و سطوح کاربری های هر طبقه که به تایید متولیان طرح رسیده و توسط منطقه مربوط کنترل کلی شده است.
? پرونده شهرسازی ملک مورد نظر
? الصادق تصویر توافق نامه های مربوطه در صورتی که قبلاً با مالکین توافق به عمل آمده باشد.
? نظریه مهندسین مشاور زیستا و اعلام ضرایب K و T در مناطق ۴ الی ۲۰) چنانچه تقاضای بلند مرتبه سازی بیش از ۱۰ طبقه روی زمین و یا ۳۵۰% تراکم وجود داشته باشد.
? گزارش کامل مهندسین مشاور تهیه کننده طرح به همراه نقشه های طرح تفصیلی، نقشه های وضع موجود و نقشه های پیشنهادی جهت بررسی پروژه های در اراضی با مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع
?گزارش و نظریه اداره کل برنامه ریزی و طرح های شهرسازی به منظور بررسی پروژه هایی با مشخصات مشروحه فوق و تعیین کاربری اراضی فاقد کاربری (محدوده های بالای ۳۰۰۰ مترمربع)
? نظریه سازمان حمل و نقل و ترافیک جهت تثبیت واحدهای تجاری (تبصره و بند ۱ صورت جلسه ۳۳۶ کمیسیون ماده پنج) و پروژه هایی که نیاز به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری ـ اداری را دارند به انضمام نظریه ارگانهای ذیربط جهت پروژه هایی که نیاز به تغییر کاربری از مسکونی به مختلط (تجاری ـ اداری ـ مسکونی ـ فرهنگی تفریحی ـ ورزشی و … ) را دارا می باشند.
توجه : درخصوص هتل آپارتمان طبق مصوبه بند ۸ صورت جلسه ۳۳۲ کمیسیون ماده پنج اقدام می گردد.
? رای کمیسیون ماده ۱۲ جهت کلیه پروژه هایی که واحد مساحت بیش از هزار متر مربع و یا املاک با مساحت بیش از ۳۰۰۰ مترمربع باشد.
? رای کمیسیون ماده ۷ با نظریه سازمان پارکها جهت پروژه هایی که ملک آنها بیش از ۵۰۰ متر مربع و مشجر باشد

پاسخ بدهید