مدیران مسئول روزنامه‌های ایران و اعتماد مجرم شناخته شدند.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های حقوقی > مدیران مسئول روزنامه‌های ایران و اعتماد مجرم شناخته شدند.

دادگاه مطبوعات امروز درشعبه ۹ به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

مدیران مسئول روزنامه‌های ایران و اعتماد به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آراء توسط هیئت منصفه مطبوعات استان تهران مجرم شناخته شدند. ضمنا هیئت منصفه مطبوعات استان تهران آن‌ها را مستحق تخفیف ندانست.
سایت خبری افکار نیوز به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آراء مجرم شناخته نشد.
انتهای پیام/

پاسخ بدهید