شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و مرجع صدور آن…

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > دانستنی‌های حقوقی > شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و مرجع صدور آن…

Views: 4

هر ساختمانی دارای کیفیت ساخت و نوع مصالح و سازنده خاصی می‌باشد ساختمان‌هایی که توسط افراد دارای صلاحیت ساخته میشوند در انتهای کار خود می‌توانند شناسنامه فنی بگیرند.

 هر ساختمانی دارای کیفیت ساخت و نوع مصالح و سازنده خاصی می‌باشد ساختمان‌هایی که توسط افراد دارای صلاحیت ساخته میشوند در انتهای کار خود می‌توانند شناسنامه فنی بگیرند.
در این شناسنامه مشخصات آن ساختمان نقشه‌ها و ازبیلت‌ها و تغییرات در زمان ساخت بصورت دقیقی آورده می‌شود و می‌توان نشان دهنده کیفیت ساخت و نوع ساخت باشد و می‌توان ساختمان را بر حسب کیفیت مصالح و کیفیت ساخت دسته بندی کرد وخریدار نهایی به صورت دقیق از جزییات کار مصالح و نقشه‌ها خبر دار شود یکی از مدارک صدور این شناسنامه بیمه تضمین کیفیت و نقشه‌های ازبیلت می‌باشد و تمام این موارد توسط سازنده دارای صلاحیت و با کنترل سازمان نظام مهندسی انجام می‌گردد

مطابق قانون ناظرین پروژه‌ها قبل از صدور این شناسنامه‌های فنی نباید پایانی را تایید کنند و شهرداری‌ها نیز نباید پایانکار ساختمان‌های بدون شناسنامه فنی را صادر کنند در صورت اجرای کامل و دقیق این قانون مردم و خریدار‌های نهایی می‌توانند به کیفیت ساخت یک ساختمان پی ببرند و از جزییات نقشه‌ها بخصوص تاسیسات مکانیکی وبرقی خبردار شوند کاری مهم که متاسفانه هم اکنون از طرف شهرداری بصورت کامل اجرا نمی‌شود.

بسیاری از ساختمان‌ها بدون داشته شناسنامه فنی و بیمه تضمین کیفیت پایانکار خود را از شهرداری‌ها گرفته و مصرف کننده نهایی هیچ گونه اطلاعاتی از کیفیت و آینده و نقشه‌های آن ساختمان ندارند و این امر مشکلات بسیار زیادی را در زمان بهره برداری و تخریب‌های و زلزله‌ها برای آن‌ها ایجاد میکند.

پاسخ بدهید