دوره خلبانی دردانشگاه لهستان با شرایط اقساط

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های مهاجرتی > دوره خلبانی دردانشگاه لهستان با شرایط اقساط

پرداخت با کمترین اقساط

بعد از( ۳ ماه ) حضور در دانشگاه اشتغال قطعی در کادر هواپیمایی

بدون نیاز به مدرک زبان

با در آمد ماهیانه در زمان دانشجویی حداقل ۲ هزار یورو در ماه

به همراه بیمه یک ساله و اقامت یک ساله پس از پذیرش

به همراه دعوت نامه معتبر

شرایط پذیرش از دانشگاه: سلامت جسمانی و روانی

نداشتن سوءسابقه

نداشتن ممنوعیت خروجی از کشور

پاسخ بدهید