جنیدی: خروج ایران از برجام به ضرر کشور است

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > جنیدی: خروج ایران از برجام به ضرر کشور است

بازدیدها: 4

معاون حقوقی رئیس جمهوری:

?نقض معاهده ایران در برجام به ضرر ایران بود چرا که با توجه به فصل هفتم منشور کشور منافع امنیتی و اقتصادی خود را از دست داده و از نظر تحریم‌ها به وضعیت سال ۲۰۰۲ و از نظر تهدیدها به صفر یعنی وضعیت سال ۲۰۱۵ باز می‌گشت.

?تحریم‌های آمریکا علیه ایران مشروعیت ندارد، از این رو این اعمال تحریم‌ها عادلانه محسوب نمی‌شود.

?با مشاهده آثار اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران به روشنی پیداست که نمی‌توان این تحریم‌ها را عادلانه پنداشت، قیمت اجناس مورد نیاز مردم از ۸ ماهه گذشته تاکنون سه‌برابر شده است.

?اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران منجر به کاهش رفاه و توان اقتصادی مردم و تعرض به حقوق اساسی شده است./ ایرنا

پاسخ بدهید