تحصیل و کار همزمان در کشور سوئیس

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های مهاجرتی > تحصیل و کار همزمان در کشور سوئیس

کار همزمان با تحصیل با ماهیانه ۲۰۰۰ دلار حقوق به بالا تضمین اخذ کار بعد از تحصیل، شش ماه تحصیل و شش ماه کار تضمین شده دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد اگر بدنبال شرایطی هستید که بتوانید همزمان با تحصیل کارکنید وبعد ازتحصیل تضمین کار در اتحادیه اروپا را نیز داشته باشید همین الان میتوانید برای سوئیس اقدام نمایید کشور “سوئیس” عنوان بهترین کشور جهان در سال ۲۰۱۷ را ازآن خود کرد.این کشوردر سال گذشته میلادی بالاترین تولیدناخالص داخلی رادرمیان کشورهای جهان داشته است. ارتقای کیفیت آموزش،دموکراسی واشتغال از مهمترین علل انتخاب این کشور به عنوان بهترین کشور جهان است. مزایای تحصیل و کار در سوئیس باادامه تحصیل در سوئیس علاوه براینکه شما درکنارتحصیل کار میکنید واینکاربا حقوق مشخص از طرف دانشگاه به شما ارائه میگردد در زمان فارغ التحصیلی نیز شما هم دارای مدرک دانشگاهی و هم دارای تجربه کاری می باشید و برای هر دوره کاری نیز مدرکی را دریافت نموده ایدپس از فارغ التحصیلی با توجه به شرایط شما خود دانشگاه برای شماکار پیدا میکند و با بالاترین سطح درآمدی شما مشغول بکارخواهید شد وباتوجه به این مزایا شاید بتوان گفت یکی از بهترین راههای مهاجرت شرایطی هست که در حال حاضر کشور سوئیس بوجود آورده است که شما بدون نیاز به سرمایه گذاری یا رائه مدرک دانشگاهی خاص و امتیاز بندی بتوانید وارد اتحادیه اروپا شده و با کمترین هزینه هم تحصیل نمایی و هم کار پیدا کنید و اقامت دائم اخذ نمایید

پاسخ بدهید