بهترین کشورهای جهان برای بدنیا آمدن کدام کشور ها میباشند؟

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های مهاجرتی > بهترین کشورهای جهان برای بدنیا آمدن کدام کشور ها میباشند؟

شاخصto be born که دردنیای مدرن بسیار مهم می باشد. این شاخص تحت تاثیر موارد بسیاری می باشد: مانند تولید ناخالص داخلی و کیفیت زندگی،امنیت سطح درآمدافراد،کیفیت سیستم آموزشی ومواردبسیار دیگر مجله معتبر اکونومیست یکی از معتبرترین انجمن های بررسی این شاخص در گزارش نام کشور های جهان بر اساس این شاخص تقسیم بندی کرده است و استرالیا جایگاه دوم در سال ۲۰۱۳ و جایگاه چهارم در سال( ۲۰۱۹ ) قرار داده است. این موضوع نشان دهنده این است : که در استرالیا به دلیل بالا بودن سطح خدمات عمومی به یکی از بهترین کشورها برای تولد تبدیل شده است. 

۱ دانمارک

۲ سوئیس

۳ فنلاند

۴ استرالیا

۵ اتریش

پاسخ بدهید