برترین دانشگاه‌های کشورهای کانادا، آلمان،فرانسه، بلژیک، سوئدو هلند کانادا

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های مهاجرتی > برترین دانشگاه‌های کشورهای کانادا، آلمان،فرانسه، بلژیک، سوئدو هلند کانادا

کانادا• دانشگاه تورنتو: رتبه ۲۹ جهان • دانشگاه مک گیل: رتبه ۳۵ جهان • دانشگاه بریتیش کلمبیا: رتبه ۵۱ جهان

آلمان • دانشگاه فنی مونیخ: رتبه ۵۵ جهان • دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ: رتبه ۶۳ جهان • دانشگاه هایدلبرگ: رتبه ۶۶ جهان

فرانسه • دانشگاه PSL: رتبه ۵۳ جهان • اِکول پلی‌تکنیک پاریس: رتبه ۶۰ جهان • دانشگاه سوربن: رتبه ۷۷ جهان

بلژیک • دانشگاه کاتولیک لووِن: رتبه ۸۰ جهان سوئد • دانشگاه لوند: رتبه ۹۲ جهان

هلند • دانشگاه فناوری دلفت: رتبه ۵۰ جهان • دانشگاه آمستردام: رتبه ۶۴ جهان

پاسخ بدهید