امور خانوادگی(طلاق توافقی،در خواست مهریه ،نفقه و…)

Visits: 50

یکی از شاخه های حقوق مدنی، حقوق خانواده است، همانطور که مستحضر هستید خانواده یکی از نهاد های مهم و اساسی جامعه است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت نهاد خانواده، اصل ۱۰ قانون اساسی ایران در این راستا بیان داشته است: از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه ی اسلامی است، همه ی قوانین باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
پیرامون این مفهوم حقوق گوناگونی برای موضوع خانواده در نظر گرفته شده است. در حقیقت هر یک از اعضای خانواده دارای حقوق و تکالیفی هستند که برای هریک تعریف خاصی در قانون وجود دارد. حقوق مربوط به زوجین، فرزندان و به طور کلی هر موضوعی که مربوط به خانواده باشد می تواند دارای ابعاد حقوقی باشد.
محتمل است که در راستای احقاق حقوق مذکور افراد با چالش های حقوقی متفاوتی رو به رو شوند. به عنوان مثال ممکن است در رابطه اختلاف حقوقی مانند: درخواست مهریه، نفقه، ارث زوجین، اختلاف در حضانت فرزندان و .. حاصل شود.
با توجه به چالش ها و اختلافات خانوادگی مشورت و کمک گرفتن از وکلا و مشاورین مجرب و آشنا با حقوق خانواده بسیار مفید فایده است، وکلا و مشاورین حقوقی مجرب می توانند چالش های حقوقی و ابعاد متفاوت حقوقی را شناسایی کرده و پاسخ مقتضی برای رفع این چالش ها ارائه دهند.
خدمات حوزه حقوقی خانواده بسیار متنوع و پیچیده هستند ، از این جهت کلیه حقوق مربوط به خانواده در موسسه حقوقی پیشگامان عدالت به تفکیک طبقه بندی شده و ما آماده ارائه خدمات به شما هستیم.