آزادی ۶ محکوم زندانی با سازش ۶ پرونده مالی و خانوادگی.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های حقوقی > آزادی ۶ محکوم زندانی با سازش ۶ پرونده مالی و خانوادگی.

Views: 5

3 پرونده مالی به ارزش ۱۱۸ میلیون ریال و ۳ فقره پرونده با موضوع‌های خانواده اعم از نفقه فرزند، مهریه و نفقه همسر جمعاً به ارزش حداقل ۱۱۴ میلیون ریال در اجرای احکام مجتمع شماره ۲۴ شورای حل اختلاف تهران ویژه خانواده ۳ با تلاش مدیر اجرای احکام مدنی مجتمع به مصالحه رسید و ۶ نفر محکومین این پرونده‌ها از زندان رهایی یافتند.

طبق خبر ارسالی از مجتمع شماره ۲۴، در خصوص ۶ فقره پرونده مالی و خانوادگی رسیدگی شده در سال ۹۶، مجدداً بررسی و خواهان پرونده‌ها بصورت تلفنی دعوت و تلاش و مشاوره در راستای اصلاح ذات البین منتج به آزادی ۶ نفر زندانی پرونده‌های مذکور شد.

در این راستا سه نفر محکوم با موضوع مطالبه وجه که هرکدام به ترتیب محکوم به پرداخت ۱۰۸ میلیون ریال پس از یکسال،۲۰ میلیون ریال پس از ۳ ماه و ۱۰ میلیون ریال پس از ۵ ماه از گذشت محکومیت خود از زندان آزاد شدند.

همچنین در خصوص پرونده‌های خانوادگی آقای الف.. ن. محکوم به پرداخت ۵۲ میلیون ریال نفقه فرزند پس از ۲ ماه، آقای ک.. الف. محکوم به پرداخت ۲۲ قطعه سکه تمام بهار آزادی پس از ۳ ماه و آقای م.. ح. محکوم به پرداخت ۴۲ میلیون ریال نفقه و مهریه به میزان ۱۱۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی پس از حدود ۴ ماه از سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان آزاد شدند.

انتهای پیام/

پاسخ بدهید