وبلاگ کامل هر دو طرف نوار با قاب

Caption align here
در مورد ارث جنین نیز نکاتی وجود دارد.اگر جنین،زنده متولد شودوتقریبا بلافاصله پس ازتولد بمیرد، ارث میبرد و اگرتازمانی که هنوز به دنیا نیامده، (یکی از خویشاوندان) موروثی بمیرد ، زمانی که ماترک را تقسیم می‌کنند، سهم یک پسر را...
بیشتر بخوانید
دوره ،خلبانی ،دردانشگاه، لهستان ،با ،شرایط ،اقساط
بیشتر بخوانید
1 2 3 4 5 72