روز

می 22, 2018
اداره فضولی مال غیر، عبارت است از عملیاتی که شخص، با حسن‌نیت و انگیزه خیرخواهی، برای اداره اموال دیگری انجام می‌دهد. برای مثال، منزل شخص «الف» در شرف خرابی است. شخص «ب» با توجه به اینکه امکان گرفتن اجازه از او را ندارد، از روی خیرخواهی و دلسوزی، اقدام به تعمیر منزل وی به صورت...
بیشتر بخوانید
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قلعه گنج از دستگیری قاتل فراری پس از ۸ سال در این شهرستان خبر داد.
بیشتر بخوانید
رئیس سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با بیان اینکه امروز ۲۹ هزار زندانی جرایم مالی اعم از عمد و غیرعمد داریم، تاکید کرد: از این تعداد ۱۸ هزار نفر جرایم مالی غیرعمد دارند و امروز بیشترین جرایم مالی غیرعمد محکومین مالی حقوقی هستند.
بیشتر بخوانید