روز

آوریل 30, 2018
در دسترس نبودن اصل سند یا امتناع برخی ورثه از انتقال سند. هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی حصر وراثت و سایر مدارک ضروری تقاضای صدور سند مالکیت سهمی خود از ماترک مورث را بنمایند و اعلام دارند که سند مالکیت مورث نزد احدی از ورثه یا شخص دیگری است که از ابراز...
بیشتر بخوانید
سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به ماجرای سر باز زدن سعید مرتضوی در برابر حکم دستگاه قضا، گفت : وقتی فردی احضار می شود و سر موعد با عذر موجه نمی رود، حکم جلب برای او صادر می شود و برای وی هم چنین بود و باید دید علت نیامدن چه بود.
بیشتر بخوانید
رئیس دادگستری شهرستان ریگان گفت: ۵۷۰ هزار مترمربع اراضی ملی شهرستان ریگان از متخلفین خلع ید شد.
بیشتر بخوانید