روز

آوریل 16, 2018
صنعتی با بیان اینکه ارتباط قاچاقچیان سازمان‌یافته از طریق شبکه‌های پیام‌رسان خارجی است و هیچ‌گونه نظارتی بر محتوای این شبکه‌ها وجود ندارد، بر آموزش ضابطان در حوزه شیوه‌های نوین کشف جرم توسط کارشناسان علم جرم‌یابی تاکید کرد.
بیشتر بخوانید
چگونه ممکن است شخصی مانند محکوم علیه مورد بحث، مخفی شود و در دسترس نباشد؟ توجه داریم که در برخی – و بلکه بسیاری- از موارد متهمان یا محکومان به نحو اعجاز آمیزی ردیابی و شناسایی و دستگیر می‌شوند. چگونه ممکن است فردی با چهره شناخته شده و با روشن بودن محل های تردد و...
بیشتر بخوانید