روز

مارس 18, 2018
پیش تر کسانی که قصد داشتند لوکزامبورگ را به عنوان کشور جدید خود انتخاب نمایند و مایل به درخواست شهروندی و اخذ تابعیت این کشور بودند، مجبور می شدند تابعیت فعلی خود را ترک نمایند. اما در حال حاضر قانونی جدید برای اجازه دادن به تابعیت دوگانه تصویب شده است.
بیشتر بخوانید
لحاظ‌کردن نرخ تورم یا سبد معیشت خانوار در تعیین دستمزد کارگران همواره یکی از موضوعات چالشی روزهای پایانی سال است، درصورتی که باید هردو فاکتور در تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود.
بیشتر بخوانید
سومین جلسه دادگاه علنی راننده اتوبوس آشوب‌های خیابان پاسداران در شعبه نهم دادگاه کیفری شماره یک استان تهران آغاز شد.
بیشتر بخوانید