پاسپورت کشور سنت لوشا.

دریافت پاسپورت در ۶ ماه با امکان سفر به ۱۳۳ کشور جهان از جمله انگلستان، چین، برزیل، کشور های عضو شنگن و …⭐️

*کشوری با مردمی قانون مدار?

*پذیرش فرزندان وابسته به متقاضی تا ۲۵ سال⭐️

*بدون نیاز به مدرک آیلتس⭐️

*پذیرش والدین درخواست کننده از ۶۵ سال ⭐️

*بدون مالیات بر ملک⭐️

پاسخ بدهید