وضعیت فرصت های شغلی در کانادا

در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۶۸۰۰۰ فرصت شغلی در کانادا گزارش شده که به طور کلی نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. ۹ استان دارای بیشترین نرخ افزایش فرصت شغلی بوده اند که در این میان استان کبک و بریتیش کلمبیا پرچم دار هستند و پس از آن استان هایی مانند انتاریو، آلبرتا، مانیتوبا، نوا اسکوشیا، ساسکاچوان و پرینس ادوارد در جایگاه های بعدی قرار میگیرند.

 کارفرمایان کبک ۸۷۰۰۰ فرصت شغلی را در این استان اعلام کرده اند. این فرصت های شغلی تقریبا تمامی مشاغل را شامل میشود حال آنکه در بخش مشاغل مربوط به تولید، شاهد افزایش بیشتری هستیم. همچنین این فرصت های شغلی، بیشتر در شهر های مونترال و کبک سیتی افزایش داشته است.

فرصت های شغلی در استان بریتیش_کلمبیا بیشتر در حوضه حمل و نقل و انبارداری و خدمات مسکن و غذا بوده است. همچنین این استان دارای #کمترین نرخ بیکاری میباشد.

 در استان انتاریو نیز شاهد افزایش فرصت های شغلی اما بیشتر در حوضه مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی بوده ایم. همچنین در بخش تولید نیز فرصت های شغلی بسیاری به وجود امده است.

 فرصت های شغلی در استان #آلبرتا در ۲۰ بخش صنعتی افزایش یافته حال آنکه بیشترین نرخ افزایش در بخش ساخت و ساز، حمل و نقل، انبار داری، معدن و استخراج نفت و گاز بوده است. این فرصت های شغلی در کل استان به جز ادمونتون دیده میشود.

 ۱۰ گروه مشاغل در کانادا وجود دارد. در این میان مشاغل مربوط به فروش و خدمات، حمل و نقل و ماشین کاری، مدیریت کسب و کار و مدیریت مالی، پرچم دار بیشترین فرصت های شغلی در کانادا هستند.
__________
 نکته اینکه در مورد این پست و مشاغل ذکر شده بنده و وکلای ما هیچ تعهدی در جهت اشتغال و دریافت ویزای کار نداریم پست مربوطه صرفا جهت وضعیت و چگونگی فرصتهای شغلی در استانهای مختلف کانادااست پس لطفا تقاضای ویزای کار و دریافت شغل نکنید چرا که کشورها ، ابتدا به ساکن به شهروندان خودشان در راستای پائیتن آوردن نرخ بیکاری متعهد هستند نه شهروندان دیگر کشورها ….

 مورد دیگر اینکه قبلا دلیل اینکه مدتی مطلب کمتر میذاریم در ۲ پست بالاتر توضیح داده شد. و اینکه تا همینجای کار این کانال بقدری مطالب کاملی در راستای اهداف مهاجرتی شما داره که مراجعه به پستهای بالاتر شما را از گذاشتن پستهای جدیدی بی نیاز خواهد کرد.

پاسخ بدهید