میزان حق ‌التولیه آستان قدس چقدر است؟

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > میزان حق ‌التولیه آستان قدس چقدر است؟

خشی از مصاحبه دکتر سید احمد علوی، قائم مقام اسبق آستان قدس رضوی، با ویژه‌نامه‌ی روزنامه‌ی خراسان در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴:

▪️علوی: […] یکی ازاین ۲۵ سرفصل، حق التولیه بود؛ چون معمولاً واقفان بعد ازتعیین نیت وقصدشان ازوقف، به منظوراداره موقوفه، مقرر می‌کنند؛ عشر (یک دهم) درآمد موقوفه دراختیارمتولی وقف قرارگیرد. […] حق التولیه موقوفات هم ازهمان سال های اول به حساب بانکی خاص خود واریز و درمصارف خیر و عمومی هزینه می‌شد و هیچ گونه دخل وتصرفی ازسوی آیت ا…واعظ طبسی درحق التولیه صورت نمی گرفت. ایشان نه تنها ازحق التولیه استفاده نمی‌کردند بلکه هیچ گونه حق وحقوق دیگری هم ازآستان قدس دریافت نمی کردند.

سؤال: آیا حق التولیه حق شخصی تولیت است که متولی می‌تواند آن را درمصارف شخصی خود استفاده کند یا این که حق‌التولیه هزینه مدیریت واداره موقوفه است ونباید درمصارف شخصی استفاده شود؟

▪️علوی: حق‌التولیه حق تخصیص داده شده برای شخص متولی است نه هزینه‌ای برای اداره موقوفه. چون حق‌التولیه یا همان یک دهم، بعد ازکسرهزینه‌ها ومخارج، ازسود خالص موقوفه برداشت می‌شود؛ به این نحو که ده درصد از سود خالص موقوفه ،به عنوان حق‌التولیه و ۹۰ درصد دیگر در راستای نیت واقف، هزینه می‌شود.

سؤال: حال با توجه به این توضیحات، حق‌التولیه حضرت آیت ا…واعظ طبسی درچه مصارفی هزینه شده است؟

▪️علوی: با حساب بانکی خاصی که از همان ابتدا برای حق التولیه مشخص شد، حق التولیه به آن حساب واریز و درمصارفی چون: ساخت صحن جمهوری اسلامی، صحن قدس، رواق دارالوالیه، دارالاجابه، بخشی ازهزینه‌های کتابخانه و بخشی ازهزینه های کارهای هنری آستان قدس رضوی مصرف شد. الان هم همان حساب موجود است که دراختیارتولیت فعلی قرارگرفته است و آن عالم مجاهد به هیچ وجه ازآن استفاده شخصی نمی‌کردند.

سؤال: آیا تولیت‌های بعدی هم باید همین روال را ادامه دهند یا نه؟

▪️علوی: حق التولیه، حق قانونی وشخصی است./انصاف‌نیوز

پاسخ بدهید