ممنوعیت ارجاع مردم به کارشناسان داخل ادارات.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های حقوقی > ممنوعیت ارجاع مردم به کارشناسان داخل ادارات.

رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاهای اجرایی، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و ممانعت از سرگردانی مردم در ساختمان اداری دستگاه اجرایی و پیشگیری از برقراری ارتباط غیر اصولی و مفسده آمیز با کارکنان دولت، ارجاع مردم به کارشناسان در داخل ادارات را ممنوع اعلام کرد.

بر اساس بند ۱ این بخشنامه، از اول تیر ماه ۱۳۹۷ به بعد ارائه خدمت به مردم در محلی غیر از میز خدمت و ارجاع آنان به واحدهای سازمانی و کارشناسان در داخل ادارات ممنوع بوده و نقص مقررات محسوب می‌شود.

در بند ۲ این بخشنامه آمده است، دستگاههای اجرایی مکلف هستند تنها از طریق میز خدمت(حضوری یا الکترونیکی) که در طبقه اول یا در دسترس ترین مکان با مراجعین قرار دارد، ارباب رجوع را پذیرش کرده و حتی المقدور در همان مکان از طریق فرایندهای تجمیع شده در میز خدمت، درخواستهای مراجعان را پذیرش و خدمات لازم به آنها و خدمات لازم به آنها ارائه شود.

انتهای پیام/

پاسخ بدهید