مفهوم سرقفلی چیست؟

سرقفلی که در قانون قدیمی روابط موجر و مستاجر با نام حق کسب و پیشه یا تجارت شناخته می‌شد، حقی است که قانون‌گذار برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفته بود تا از آن‌ها به نحوی ویژه حمایت کرده باشد. اولین نکته که ازاین تعریف مشخص میشود:این است که این حق تنهابرای اماکن تجاری تعریف می‌شود و برای اماکن مسکونی چنین حقی تعریف نمی‌شود. ️اما سوال این است که چرا باید از مستاجر اماکن تجاری حمایت ویژه کرد؟ فرض کنیدشما یک دهنه مغازه متروکه رااز مالک اجاره میکنید،درآن یک مغازه پوشاک راه‌اندازی می‌کنید و با تلاش فراوان شهرت مغازه‌تان را افزایش میدهید و مشتریان زیادی برای خود دست و پا می‌کنید. حال اگرمالک بعد ازاتمام مدت قرارداد شما را از مغازه بیرون کند ، در واقع از شهرت واعتباری که شما برای آن مغازه و کسب و کارتان جمع کرده‌اید رایگان به نفع خود استفاده می‌کند؛ حال آنکه شما مجبورید به مغازه‌ی دیگری بروید و روز از نو روزی از نو. پس قانون‌گذار به این فکر افتاده است که این ارزش افزوده‌ی پنهان برای اماکن تجاری را در نظر بگیرد و از حق مستاجران اماکن تجاری در مقابل مالکان دفاع کند. همین‌جا مشخص می‌شود چرا حق کسب و پیشه یا تجارت تنها برای اماکن تجاری تعریف میشود،زیرابه ارزش اماکن مسکونی به واسطه زندگی کردن افراد داخل آن افزوده نمی‌شود. قانون روابط موجر و مستاجر، که در سال ۱۳۵۶ تدوین شده بود، در سال ۱۳۷۶ دست‌خوش تغییر شد. موضوع «سرقفلی» نیز با تغییر قانون دچار تحول شد.

پاسخ بدهید