لزوم تغییرات در روابط اتحادیه اروپا و گرجستان.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های مهاجرتی > لزوم تغییرات در روابط اتحادیه اروپا و گرجستان.

نخست وزیر گرجستان اعلام کرد که قرار است تغییراتی جدید در روابط با اتحادیه اروپا ایجاد کند.

تغییرات در جدید روابط گرجستان و اتحادیه اروپا شامل گفتگو ها با نمایندگی نخست وزیر گرجستان و رئیس کمیسیون اروپا خواهد بود.
امروز نخست وزیر گرجستان ماموکا بختادزه، قبل از اولین جلسه کابینه جدید گفت:” با وجود پیشرفت هایی که در روابط گرجستان و اتحادیه اروپا که توسط توافقنامه امضا شده بین ما و اتحادیه اروپا, حائز اهمیت هست که همکاری و یکپارچگی را با هم دیگر بیشتر کنیم.”

نخست وزیر همچنین افزود:پس از امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا، چند هدف را به دست آورده ایم. من به ویژه به رژیم بدون روادید با منطقه شنگن که منافع مهمی برای شهروندان ما به وجود آورد، تأکید می کنم. با این حال، ما باید اتحاد و یکپارچگی خود را با اتحادیه اروپا بیشتر کنیم که همین باعث خواهد شد که روابط اتحادیه اروپا و گرجستان قوی تر و نزدیک تر شود .

نخست وزیر بختادزه همچنین در مورد امضای توافقنامه تجارت آزاد با هنگ کنگ، گفت: موضع گرجستان به عنوان یک گذر گاه به هنگ کنگ، می تواند سرمایه گذاران بیشتری را جذب کند.

پاسخ بدهید