شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی استان سیستان و بلوچستان را به شدت محکوم کرد

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی استان سیستان و بلوچستان را به شدت محکوم کرد
?این شورا با انتشار بیانیه ای با دولت ایران و خانواده های شهدای حمله تروریستی روز چهارشنبه در جاده خاش – زاهدان ابراز همدردی کرده است.
?در بیانیه شورای امنیت که پنجشنبه منتشر شد، نوشته شده: “تروریسم، در همه انواع و شکل هایش از جدی ترین تهدیدات برای صلح و امنیت بین المللی است.”
?این بیانیه در ادامه گفته: “هرگونه اقدام تروریستی صرف نظر از انگیزه، زمان، مکان و عامل آن، مجرمانه و غیرقابل توجیه است.”
این شورا افزوده که باید عدالت درباره مرتکبین، سازمان دهندگان و حامیان مالی اعمال تروریستی به اجرا گذاشته شود و از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته تا طبق تعهدات بین المللی خود و قطعنامه های شورای امنیت با ایران “به طور فعال همکاری” داشته باشند.

پاسخ بدهید