تنظیم تخصصی قراردادها

انعقاد قراردادها به منظور پیشبرد اهداف مختلف، از دیرباز شیوه ای رایج میان افراد بوده است.امروزه این حوزه با توجه به توسعه هرچه بیشتر روابط افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مضاف بر این،پیچیده تر و تخصصی شدن ارتباطات،آنچنان گسترده شده است که تقسیم بندی انواع قرارداد ها را توجیه میکند. به این ترتیب ورود به اینگونه حوزه های تخصصی، بدون داشتن اطلاعات کافی و تجربه کار حرفه ای، تا حدی می تواند عواقب جبران ناپذیری در پی داشته باشد. اگر به حجم عظیم پرونده های مطروحه در مراجع دادگستری توجه داشته باشیم، خواهیم دید که بسیاری از موارد ناشی از عدم توجه و تسلط کافی در امور قرارداد، ورود بدون تخصص در این حوزه و امضای شروط گوناگون مندرج در قرارداد ها بدون توجه به مفهوم و پیامدهای بعدی آن و بدون بهره گیری از مشاوره و تخصص افراد ماهر و کارشناس است.یکی از مهم ترین رسالت های موسسه پسشگامان عدالت فاطر، استفاده از نیروهای متخصص در امور قرارداد هاست که با توسل به دانش و تجربه خود می توانند مشاوره و راهنمای مناسب برای همگان باشند.در ذیل این بحث به شرح خدمات این دپارتمان با مدیریت خانم سمیرا عسگریان میپردازیم:

_ ارائه مشاوره در امور قراردادها به اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت ها، سازمان های دولتی و غیر دولتی ،وزارت خانه ها و…

_ انعقاد انواع قرارداد ها با اشخاص حقیقی و حقوقی منطبق با حقوق داخلی و حقوق بین الملل

_ ارائه مشاوره و قبول وکالت در دعاوی مربوط به قرارداد های فی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی

_ ارائه مشاوره در امور مربوط به شروط ضمن عقد،فسخ قرارداد ها، اتمام قرارداد ها و پیامد های آن

_ پیگیری دعاوی مربوط به نقض تهدات قراردادی

_ مشاوره و پیگیری دعاوی خسارات قراردادی

_ انعقاد قرارداد های خاص و ویژه در زمینه های تخصصی با بهره گیری از کارشناسان مربوطه

_ بررسی عرف های رایج در قرارداد های مختلف که با وجود عدم ذکر در قرارداد برای طرفین الزام آور است و تعقیب دعاوی مرتبط با آنها