تجارت بین الملل

 تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل در واقع قواعد و مقرراتی است که نظام تجارت جهانی را تنظیم می کند مسائلی مانند سرمایه گذاری، تأمین مالی، بیمه ها، کنترل واردات و صادرات کالا و کنترل اسناد، تعرفه های گمرکی، دامپینگ، ضد دامپینگ، تلاش برای یکسان سازی مقررات ناظر بر اصول حاکم بر معاملات بین الملل، نظیر ایجاد اصلاحات تجاری بین المللی (اینکوترمز)، روش های پرداخت، ضمانت نامه های بانکی، تضمین آزادی تجاری بین تجار دولت های طرف یک معاهده، رقابت، کاهش تعرفه های گمرکی، الغای تبعیض های تجاری، شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری، توسعه و اصلاحات تجاری و شیوه تجارت متقابل الکترونیکی و امثال آن ها در حقوق تجارت بین الملل مطرح می شود.
معاملات بین المللی متأثر از سیاست های حقوقی، مالی، اقتصادی و سیاسی دولت هاست و در این زمینه قراردادهایی میان یک کشور با کشورهای دیگر یا میان تجار و شرکت های تجاری یک کشور با کشور دیگر در موارد مختلف بازرگانی منعقد می شود در این میان با توجه به اینکه در صورت بروز مشکل بین دو طرف قرارداد بحث تعارض قوانین پیش می آید لذا تنظیم قراردادهای بین المللی توسط وکلای متخصص در زمینه تجارت بین الملل می تواند از بروز خیلی از مشکلات آتی جلوگیری به عمل آورد.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت با بهره گیری از وکلای متخصص و کارشناس مجرب مربوطه و با سابقه در این زمینه در ارائه خدمات حقوقی به بازرگانان و تجار محترم سابقه ی درخشانی داشته و آمادگی ارائه خدمات به شرح ذیل می باشد:

 
 • خدمات تخصصی قراردادهای داخلی و بین المللی
 • شرکت در مذاکرات پیش قراردادی و تهیه پیش نویس قراردادی دو جانبه و چندجانبه در سطوح داخلی و بین المللی
 • تفسیر قراردادهای بین المللی با ملاحظه عرف و رویه های خاص حرفه ای و تعیین قانون حاکم در قراردادهای بین المللی و مهارت در شناسایی حقوق و قانونی طرفین قراردادها
 • ارائه مشاوره و پذیرش وکالت در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی شامل تهیه اسناد قراردادی برای پروژه های سرمایه گذاری، مشاوره در زمینه تأسیس منابع مالی
 • ارائه مشاوره به سرمایه گذاران خارجی در زمینه خرید و فروش سهام شرکتهای داخلی
 • ارائه خدمات و مشاوره حقوقی در حوزه ثبت شرکتهای تجاری- ثبت برند و نام و لوگوی تجاری و سایر امور مربوط به شرکتهای تجاری
 • ارائه خدمات مشاوره گمرکی به صاحبان کالاهای وارداتی و صادرکنندگان کالا، ترخیص کاران و حق العمل کاران گمرکی
 • تضمین های قراردادهای مختلف تجاری، مدنی، مشارکت، عاملیت، بانکی، اعتباری، سرمایه گذاری و نظارت تخصصی بر اجرای آنها و وکالت و مشاوره در دعاوی مربوط به ضمانت نامه های بانکی.

 • ارائه مشاوره و پذیرش وکالت یا داوری در سازمان های داوری ایران مانند اتاق بازرگانی بین الملل (ACIC)، سازمان داوری منطقه ای تهران(TRAC)
 • تهیه و تنظیم شرط داوری پیش از بروز اختلاف یا موافقتنامه داوری پس از بروز اختلاف در قراردادهای داخلی و بین المللی
 • اجراء آرای داوری داخلی و بین المللی
 • ابطال آراء داوری داخلی و بین المللی
 • وکالت و مشاوره در کلیه دعاوی تجاری بین المللی

اجرای عدالت را با پیشگامان تجربه کنید