ارتباط قاچاقچیان سازمان‌یافته از طریق شبکه‌های پیام‌رسان خارجی.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های حقوقی > ارتباط قاچاقچیان سازمان‌یافته از طریق شبکه‌های پیام‌رسان خارجی.

مهدی صنعتی مستشار دادگاه تجدیدنظر نظامی استان کردستان گفت: شیوه‌های نوین کشف جرم باید جایگزین شیوه‌های سنتی شوند.

وی شیوه‌های قاچاقچیان در گذشته و حال را مورد بررسی قرار داد و گفت: قاچاقچیان در گذشته با پیامک، تلفن همراه و… با یکدیگر ارتباط داشتند، اما اکنون ارتباط قاچاقچیان سازمان‌یافته از طریق شبکه‌های پیام‌رسان خارجی است که متاسفانه هیچ‌گونه نظارتی بر محتوای این شبکه‌ها نداریم.

صنعتی تأکید کرد: باید در مقابله با جرم قاچاق از شیوه‌های نوین جرم‌یابی و کشف جرم استفاده کنیم تا بتوانیم قاچاق را اثبات و فرد را در دادگاه محکوم کنیم.

مستشار دادگاه تجدیدنظر نظامی استان کردستان اضافه کرد: اولین اقدام در حوزه مقابله با قاچاق، آموزش ضابطان در مورد شیوه‌های نوین کشف جرم توسط کارشناسان علم جرم‌یابی است.

انتهای پیام/

پاسخ بدهید